שאלות ותשובות על הלכות סוכות

ניתן למצוא באתר של בית הספר הממלכתי דתי- מצפה יריחו, חידון של שאלות ‘נכון’ ו’לא נכון’ על הלכות סוכה:

http://www.mizpe.jedu.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=667348

לכל ההלכות