תקנון השימוש באתר סוכות הדר

כללי
1. אתר סוכות הדר (להלן- “האתר”) המצוי בבעלות חברת “א.א הדר גרופ בע”מ” ח.פ. 516024841 להלן- “החברה”) משמש כחנות וירטואלית לרכישת מוצרים ושירותים על-ידי ציבור הגולשים בישראל. השימוש באתר כפוף ומותנה בהסכמת המשתמשים לאמור בתקנון זה.

השימוש באתר מעיד על הסכמת המשתמש לתנאים אלה.
תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים לגברים ולנשים כאחת.
שימוש באתרי אינטרנט אחרים השייכים לחברה ו/או פועלים בשיתוף פעולה איתה, באמצעות קישורים ו/או דפי אינטרנט משותפים, כפופים להוראות תקנון זה, כמו גם להוראות תקנוניהם.

אופן קניית סוכה וסכך לסוכה
2. האפשרויות הקיימות לרכישת המוצרים הן או דרך האתר או טלפונית דרך מוקד שירות הזמנות, באמצעות תשלום בכרטיסי אשראי בלבד.
קניה דרך האתר יכולה להתבצע על-ידי כל אדם המחזיק בכרטיס אשראי בר תוקף אשר הונפק בישראל או תאגיד רשום בישראל.
הזמנתו של המשתמש לקבלת שירותים תתקבל בתנאי שנתמלאו כל התנאים הבאים: (א) ניתן אישור לביצוע העסקה מחברת האשראי של המשתמש; (ב) המוצרים המבוקשים נמצאים במלאי; (ג) המשתמש הינו בעל תא דואר אלקטרוני אישי ברשת האינטרנט, למעט אם העסקה נעשית באמצעות הטלפון דרך מוקד שירות הזמנות.

3. ההזמנה תיחשב כמאושרת: במקרה של הזמנה במרכז ההזמנות הטלפונית – באמצעות קבלת אישור טלפוני כי ההזמנה התקבלה ובכפוף לאישורה של חברה האשראי לעסקה.
בהזמנה באמצעות האתר – עם קבלת אישור על הזמנה, בצירוף מספר הזמנה, לדואר האלקטרוני של המשתמש, ובכפוף לאישורה של חברת האשראי לעסקה.
מועד קבלת ההזמנה ייחשב כמועד שנרשם במחשבי החברה בו ניתן אישורה של חברת האשראי לביצוע העסקה.

תוכן האתר
4. באתר מוצעים למכירה פריטים המלווים בתמונות, התמונות נועדו להמחשה בלבד.
למרות המאמץ המושקע כדי שהאתר, תכולתו, המוצרים והשירותים והמידע המצוי בו יהיו מלאים, מדויקים ועדכניים, עשויים להימצא באתר, בתום-לב, אי-דיוקים או שגיאות והחברה לא תישא בכל אחריות בגינם ו/או בקשר עימם.
החברה לא תישא בכל אחריות לטעויות הדפסה, תיאור מוצרים, מחיר, תנאי תשלום, תמונות וכל מידע אחר לגבי המוצרים.

5. במקרה כאמור של אי-התאמה, מכל מין וסוג, בין תיאור המוצר ופרטיו לבין המוצר שיסופק בפועל, תהיה נתונה למשתמש הזכות לבטל את העסקה, כמפורט להלן בתקנון זה.

שיטת המכירה
6. מכירה רגילה – היא מכירה של מוצרים במחיר קבוע מראש עד גמר המלאי.
המשתמש בוחר מוצר ומבצע את הקניה בהתאם להוראות האתר.
המשתמש אף רשאי לבצעה את קנייתו בטלפון דרך מרכז שירות ההזמנות.

אספקת המוצרים
7. אספקת המוצרים שנרכשו באמצעות האתר ו/או הטלפון באמצעות מוקד שירות ההזמנות תתבצע תמורת תשלום דמי משלוח, אלא אם נכתב אחרת במפורש באתר, בתוך מס’ ימי העסקים המוצגים בגוף המכירה, בכפוף לעיכובים עקב גורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת החברה או האחראי על ביצוע האספקה, לרבות שביתות ו/או השבתות וכיוצ”ב.

8. זמן האספקה מתייחס לימי עסקים בלבד 14 (ארבע עשרה) ימי עבודה בשבוע, לא כולל שישי, שבת חגים ומועדים). עם זאת רוב המשלוחים יסופקו תוך 96 שעות ממועד ההזמנה. נא להתעדכן במוקד הטלפוני.

9. למוצרים שונים עשויים להיות מועדי אספקה שונים והחברה אינה מתחייבת כי כל המוצרים יסופקו באותו מועד.

10. התקנון של חב’ השילוח (או של כל גוף אחר באמצעותו החברה מבצעת את ההובלה והאספקה של המוצרים או השירותים) יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות האתר ו/או מוקד שירות ההזמנות הטלפוני, ויחייב כל משתמש.

11. החברה מתחיבת לספק רק מוצר ששולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי. דמי המשלוח יכולים להשתלם בנפרד או ביחד עם התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים, רשאית החברה לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון. אספקת המוצר תבוצע כפי שהוא (“AS IS”).
הרוכשים באתר זכאים לקבל משלוח לבית במחיר מבצע. מחירי המבצע של המשלוחים כדלהלן:
עלות משלוח סכך לנצח או בד היא 150 שקלים בלבד.
עלות משלוח סוכה רגילה כולל סכך בגדלים 2X2, 2X3, 3X3, 3X4, 3X5, 3X6, 4X5, 4X6, 5X5
היא 150 שקלים בלבד.
המשלוח יסופק עד המדרכה. השליח לא יעלה את הסוכות או הסכך במעלית או במדרגות.
במידה ועסקה תבוטל עסקה יחויב המזמין במחיר המלא של המשלוח כמפורט בסעיף 14.

החזרת מוצרים וביטולים
12. ניתן לבטל עסקה שבוצעה באמצעות האתר ו/או מוקד ההזמנות הטלפוני – בהודעה בכתב לחברה, לא יאוחר מ – 14 יום מיום קבלת המוצר, בכפוף לכך שהמוצר הוחזר, שלא נעשה בו שימוש ע”י הרוכש ושהוחזר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

13. במקרה של החזרת מוצר או ביטול עסקה, שלא עקב פגם במוצר נושא החוזה או העסקה, או עקב אי-התאמה בין המוצר או בין השירות, לבין הפרטים שנמסרו למשתמש, תגבה החברה מהמשתמש דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר אותו רכש או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מבניהם ובתוספת 2% עבור הסליקה.

14. עלות משלוח סוכה הינה במבצע לרוכשים סוכה. לקוח שיבחר לבטל הזמנה שהתקבלה במשלוח יחוייב בעלות המלאה של המשלוח ולא יקבל החזר בגין העלות המלאה של המשלוח;
150 שקל לסוכות 2X2, 2X3, 3X3.
200 שקל לסוכות 2X4, 2X5, 3X4, 3X5, 3X6.
300 שקל לסוכות 4X5, 4X6, 5X5.
וכן תוספת בגין איזור מרוחק או בגין כמות בהתאם להזמנה.

בעת ביטול הלקוח יחזיר את המוצר למרכז הלוגיסטי, במידה והלקוח מעוניין בהחזרת המוצר על ידי שליח הלקוח יחויב בעלות המשלוח בהתאם למוצר המוחזר כמפורט לעיל.

אחריות הינה עבור ברזלי הסוכה כנגד שבר בברזל. האחריות איננה כוללת נזקי טבע ומזג אוויר, או נזקים כתוצאה משימוש לא סביר. האחריות לשיקול דעת חברת סוכות הדר וניתן יהיה להחליף ברזל שבוע במסגרת האחריות במחסני החברה כשבועיים לפני חג הסוכות.

אחריות ושירות – מדחומים ללא מגע !

• האחריות למוצר מכסה פגמים מהותיים בגוף המוצר ו/או פעולתו אשר נגרמו על ידי החברה.

• האחריות תקפה רק לגבי לקוח המחזיק בידיו הוכחת קנייה מקורית ורק אם הרכישה נעשתה באמצעות החנות האתר מכירות ע”י היבואן א.א הדר גרופ בע”מ. החברה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהלקוח להוכיח כי הינו הרוכש המקורי של המוצר.

• הסעד הבלעדי לכל מוצר פגום המכוסה במסגרת האחריות מוגבל לתיקון או להחלפה של המוצר הפגום. החבות הכוללת של החברה ביחס לכל מוצר פגום לא תעלה בשום מקרה על מחיר הרכישה של המוצר הפגום.

• אחריות החברה לא תחול במקרים בהם הפגם במוצר נגרם כתוצאה מהפעלה שגויה.

• החברה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף הנובע מהשימוש או השימוש השגוי במוצר לרבות כל נזק מקרי, מיוחד, עקיף או תוצאתי – ככל שהחוק מתיר זאת. על הלקוח חלה האחריות וכל סיכון וחובות עבור אובדן, נזק וחבלה לגופו ו/או לרכושו ו/או לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים, הנובעים מהשימוש ו/או אי השימוש במוצר, למעט במקרים בהם נקבע כי הנזק האמור נגרם עקב רשלנותה הבלעדית של החברה.

• במידה ומוצר אינו תקין בתוך 14 יום ממועד הרכישה החברה מתחייבת לתקן או להחליף את המוצר כשהמשלוח על חשבונה ובאחריותה, אך לאחר 14 יום ממועד הרכישה ע”מ לממש אחריות, על הלקוח לדאוג לשלוח את המדחום לתיקון או החלפה לכתובת החברה ברח’ מנחם בגין 10, חדרה. תיקון המוצר או החלפתו תטופל עד 5 ימי עסקים מיום קבלת המוצר.

• להפעלת האחריות ולקבלת שירות למוצר יש ליצור קשר עם החברה קשרי לקוחות: 072-2133333

שירות לקוחות
15. נציגי שרות לקוחות ישמחו לעמוד לשירות המשתמשים בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה ובכל נושא אחר על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה. לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה
דואר אלקטרוני: [email protected]
פקס: 072-2606364

פרטיות – אבטחה באתר SSL
16. החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן אך בקיום מקרים שאינה בשליטתה ו/או הנובעים מכח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

17. החברה רשאית לעשות שימוש בפרטים שנמסרו על-ידי המשתמש במועד ההרשמה לאתר ו/או בעת השימוש באתר על מנת ליצור עימו קשר ולעדכן אותו בדבר מבצעים באתר ו/או בנוגע לשירותים נוספים המוצעים על-ידי החברה או על-ידי אחרים עימם תתקשר החברה.
בנוסף, החברה רשאית לעשות שימוש במידע הנ”ל למטרות שיווקיות ו/או כחלק מנתונים סטטיסטיים שנאגרים על-ידה לשם שימוש לצרכיה.
החברה גם תהיה רשאית להשתמש במידע כאמור כחלק מנתונים המועברים לצד ג’, וזאת בכפוף לכך שמידע זה לא יזהה את המשתמש בשמו או פרטי זהותו.

אם המשתמש אינו מעוניין כי ישלח אליו חומר כאמור על-ידי החברה, עליו להודיע על כך לחברה בכתב בדרכים הבאות
דואר אלקטרוני: [email protected]
פקס: 072-2606364

18. האתר מוצע ומוצג בתום-לב, כפי שהוא AS IS”)”) בלא כל התחייבות ו/או מצג, מפורש או משתמע, מצידה של החברה.
האחריות הבלעדית למוצרים המפורסמים לרכישה באתר, חלה על היצרנים ו/או היבואנים ו/או המשווקים של המוצרים, בהתאם לתנאי תעודת האחריות והשירות המוצמדים לכל מוצר ועל-פי חוק, למעט מוצרים שמסופקים על-ידי החברה ושנקבע מפורשות שהשירות והאחריות בגינם ניתנים על-ידי החברה.

החברה אינה ולא תהיה אחראית כלפיך לכל נזק ישיר, עקיף, מקרי, מיוחד או תוצאתי ו/או כל נזק אחר, לרבות, מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן שימוש, נתונים ו/או בגין אובדן רווחים ישירים או עקיפים, הנובעים או קשורים בדרך כל שהיא בשימוש, העתקה ו/או הצגה של האתר, בגין עיכוב בשימוש ו/או אי-יכולת שימוש באתר ו/או במוצרים שנרכשו באמצעותו ו/או באמצעות מוקד ההזמנות הטלפוני ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מהשימוש באתר, בין אם בעילה חוזית ו/או נזיקית ו/או כל עילה אחרת.

החברה אינה מתחייבת, כי השירות באתר ו/או במוקד השירות הטלפוני לא יופרע, יינתן כסדרו, בלא הפסקות, יתקיים בבטחה ללא טעויות או יהיה חסין מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים.

19. החברה פועלת במידת האפשר על מנת שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, אולם על אף האמור ייתכן ויחול ליקוי ו/או טעות ו/או אי-דיוק במידע ו/או בדרך העברתו אל המשתמש.

20. החברה לא תהא אחראית להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על המשתמש ועל חשבונו.
המשתמש יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר אשר נרכש באמצעות האתר ו/או מוקד השירות הטלפוני, אלא אם נכתב אחרת .

21. החברה, לרבות מנהליה, עובדיה ו/או מי מטעמם, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש במידע ו/או הסתמכות עליו ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת איזה מהשירותים המוצעים באתר לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים בהעברת המידע בין אם נגרמו במזיד על-ידי צד ג’ כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי.

22. בכל מקרה שהחברה לא תוכל לעמוד בהתחייבויותיה ו/או לספק את המוצרים מכל סיבה שהיא, לרבות עקב בעיות מלאי, חוסר, עיכובים או קשיים באספקה וכיוצ”ב, או מחמת נסיבות של כוח עליון ו/או נסיבות הנובעות מגורמים או אירועים שאינם בשליטתה של החברה, אזי, למעט זיכוי חשבונו של המשתמש בסכום החיוב (במידה וחויב), במקרה שהמוצר לא סופק לו, לא תישא החברה בכל אחריות נוספת מכל מין וסוג.

קנין רוחני
23. זכויות היוצרים, זכויות הפטנטים, הסודות המסחריים, זכויות הבעלות במידע לרבות זכויות ההפצה וכל קנין רוחני אחר במידע הינם בבעלות החברה ולמשתמש לא תהיה כל זכות מכל סוג שהיא במידע.

24. אין להעתיק, לשכפל, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר, אלא אם נתנה החברה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.

זכויות שונות של החברה
25. החברה רשאית לכלול באתר תכנים מסחריים, לרבות פרסומות, באנרים, מודעות, מודעות קופצות, קבצים דיגיטליים, קישורים ותוצאות חיפוש. החברה רשאית לבצע שינויים באתר, ובכלל זה להפסיק מתן שירותים, להוריד מהאתר פרסומים שונים ולמחוק פרסומים ללא שמירת גיבויים, וזאת על-פי שיקול דעתה וללא צורך בקבלת הודעה מוקדמת או הסכמה מהמשתמש.

26. החברה רשאית להגביל או לחסום לאלתר את המידע בפני משתמש, באופן זמני או קבוע, במידה והמשתמש השתמש במידע בניגוד לדרישות כל דין ו/או בניגוד להוראות תקנון זה או מכל סיבה סבירה אחרת.
החברה רשאית למסור את פרטיו האישיים של המשתמש לרשויות מוסמכות או לצדדים שלישיים, במידה ועל-פי שיקול דעתה, הנסיבות מצריכות זאת.

תנאים נוספים
27. החברה שומרת על זכותה לשנות את הוראות וכללי השימוש באתר מזמן לזמן, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
כל שינוי כאמור יחייב את המשתתפים תוך 14 ימים מיום פרסומו באתר או תוך 14 יום מיום משלוח הודעה לכתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש.

28. אין בהצגת המוצגים באתר זה משום הבעת דעה לגבי אופים או טיבם או איכותם על-ידי החברה.

29. רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר ומרכז ההזמנות הטלפוני יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

30. מקום השיפוט הבלעדי בכל ענין ומחלוקת בכל הנוגע לאתר, לרבות השירותים באתר, יהיה בית-המשפט המוסמך בתל-אביב, אשר ידון בענין בהתאם לדיני מדינת ישראל.
המשתמש מסכים לכך כי לא תהא תחולה להוראות ו/או לכללי ברירת דין בינלאומיים, ולכן, בכל מקרה, לא יתקיים דיון שיפוטי מחוץ לגבולות מדינת ישראל.

31. התיישנות. בהתאם לסעיף 19 לחוק ההתיישנות, התשי”ח-1958, וכחוזה נפרד בכתב, מוסכם בזאת על תקופת התיישנות מוסכמת של 6 (שישה) חודשים מהמועד שנועד לביצוע הספקת המוצר ו/או הספקתו בפועל, לפי המאוחר, כמועד סופי שבו יוכל המשתמש להפנות אל החברה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה.

המשתמש מתחייב שלא להפנות אל החברה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לאחר תקופת ההתיישנות המוסכמת.
פעולה של המשתמש בניגוד להתחייבותו ו/או התייחסות של החברה לפעולתו של המשתמש, ככל שיהיו, לא יהא בהם כדי לגרוע מטענת ההתיישנות של החברה. מוסכם, כי הוראת סעיף זה תגבר על כל הוראת דין אחרת.

32. פרשנות. המשתמש מסכים כי אין לפרש את הניסוחים בתקנון זה באופן מצמצם כנגד החברה, וזאת לנוכח השינויים המהירים בתחום האינטרנט והסתמכות החברה על תקנון זה.
כל זכות שלא הוקנתה במפורש למשתמש שמורה לחברה.

33. אם ייקבע כי סעיף כלשהו בתקנון הינו נטול תוקף משפטי ו/או לא ניתן לאכיפה, יש לראות את הסעיף כאילו הוחלף בסעיף חוקי ואכיף, שתוכנו הינו הקרוב ביותר לכוונת הסעיף המקורי, וזאת ללא השפעה על תחולתן המחייבת והאכיפה של יתר סעיפי התקנון.

34. כל ויתור, דחייה, ארכה או הקלה מצד החברה כלפי המשתמש לא יהוו תקדים, לא יפעלו לחובת החברה ולא ייחשבו כוויתור על זכויותיה על-פי התקנון, למעט במקרה של ויתור מפורש, המתייחס ספציפית, בכתב, להוראות התקנון.

35. תקנון זה יחול לטובת החברה והפועלים מטעמה ו/או עבורה.
החברה רשאית להעביר ו/או להסב את תקנון זה, ו/או הזכויות ו/או החובות הכלולות ו/או הנובעות ממנו, באופן מלא או חלקי, ליחיד, תאגיד או כל גוף משפטי חוקי, לרבות חברת אם, חברת בת, חברה קשורה, על דרך של העברה, מכירה, הקניה, מיזוג, פיצול, איחוד ועוד, ללא צורך בקבלת הסכמת המשתמש.

36. המשתמש מודע לכך שהוראות התקנון יתעדכנו, מעת לעת, והוא מתחייב לקרוא את התקנון המעודכן ולפעול לפיו.

המשתמש מצהיר כי קרא את התקנון, הבין אותו ואת תנאיו, ומסכים להם ומודע לכך שאחריות בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מהם ו/או מטעמם כפופה לתנאי התקנון האמור

מוצרים קשורים
 • קיט 3 הארכה לסוכה טלסקופית מחוזקת

  להרחבה של סוכה קיימת נקנה את המוצר הזה.

  המוצר מתאים רק לסוכות הדר ולא לכל הדגמים.

  רכישה ללא התייעצות עם נציג מכירות היא על אחריות הלקוח בלבד

  מומלץ לרכוש רק לאחר התייעצות עם מוקד שירות הלקוחות של סוכות הדר

  טלפון 0722133333

  לפרטים נוספים
  550 ש"ח
 • קיט 2 הארכה לסוכה טלסקופית מחוזקת

  להרחבה של סוכה קיימת נקנה את המוצר הזה.

  המוצר מתאים רק לסוכות הדר ולא לכל הדגמים.

  רכישה ללא התייעצות עם נציג מכירות היא על אחריות הלקוח בלבד

  מומלץ לרכוש רק לאחר התייעצות עם מוקד שירות הלקוחות של סוכות הדר

  טלפון 0722133333

  לפרטים נוספים
  300 ש"ח
 • קיט 3 פלוס הארכה לסוכה טלסקופית מחוזקת

  להרחבה של סוכה קיימת נקנה את המוצר הזה.

  המוצר מתאים רק לסוכות הדר ולא לכל הדגמים.

  רכישה ללא התייעצות עם נציג מכירות היא על אחריות הלקוח בלבד

  מומלץ לרכוש רק לאחר התייעצות עם מוקד שירות הלקוחות של סוכות הדר

  טלפון 0722133333

  לפרטים נוספים
  100 ש"ח