מחירון סוכות המלא

מחירון סוכות המלא

גודל
1.6x1.6
2x2
2x3
2x4
2x4.5
2x5
2x6
2x7
2x8
2x9
2x10
2x11
2x12
2.3x2.8
3x3
3x4
3x5
3x6
3x7
3x8
3x9
3x10
3x11
3x12
4x4
4x5
4x6
4x7
4x8
4x9
4x10
4x11
4x12
5x5
5x6
5x7
5x8
5x9
5x10
5x11
5x12
6x6
6x7
6x8
6x9
6x10
6x11
6x12
7x7
7x8
7x9
7x10
7x11
7x12
8x8
8x9
8x10
8x11
8x12
9x9
9x10
9x11
9x12
10x10
10x11
10x12
10x15
10x20
11x11
11x12
12x12
21x21
30x30
50x50
מסגרת טלסקופית לסוכה 2.1 / 2.3
499 ₪
499 ₪
499 ₪
799 ₪
799 ₪
799 ₪
899 ₪
1,199 ₪
1,449 ₪
2,249 ₪
1,749 ₪
1,999 ₪
2,249 ₪
499 ₪
499 ₪
799 ₪
899 ₪
1,049 ₪
1,199 ₪
1,449 ₪
2,249 ₪
1,749 ₪
1,999 ₪
2,249 ₪
1,399 ₪ לא במלאי
1,399 ₪ לא במלאי
1,549 ₪ לא במלאי
2,299 ₪ לא במלאי
2,299 ₪ לא במלאי
2,299 ₪ לא במלאי
2,849 ₪ לא במלאי
2,849 ₪ לא במלאי
2,849 ₪ לא במלאי
1,849 ₪ לא במלאי
1,849 ₪ לא במלאי
2,199 ₪ לא במלאי
2,199 ₪ לא במלאי
2,199 ₪ לא במלאי
2,849 ₪ לא במלאי
2,849 ₪ לא במלאי
2,849 ₪ לא במלאי
1,799 ₪ לא במלאי
2,449 ₪ לא במלאי
2,449 ₪ לא במלאי
2,449 ₪ לא במלאי
3,099 ₪
3,099 ₪
3,099 ₪
2,199 ₪
2,199 ₪
2,699 ₪
2,699 ₪
2,949 ₪
3,199 ₪
2,699 ₪
2,949 ₪
2,949 ₪
3,199 ₪
3,699 ₪
1,549 ₪
3,449 ₪
3,699 ₪
3,949 ₪
3,299 ₪
3,799 ₪
4,049 ₪
4,899 ₪
6,099 ₪
4,049 ₪
4,549 ₪
4,799 ₪
8,999 ₪
18,599 ₪
42,049 ₪
בד מצנח מצוייר חלקי ירושלים לסוכה גובה 2.3
250 ₪ לא במלאי
250 ₪ לא במלאי
300 ₪
350 ₪ לא במלאי
400 ₪
400 ₪
500 ₪
550 ₪
600 ₪
650 ₪
720 ₪
780 ₪
840 ₪
300 ₪
350 ₪
400 ₪
500 ₪
550 ₪
600 ₪
650 ₪
720 ₪
780 ₪
840 ₪
900 ₪
500 ₪ לא במלאי
550 ₪
600 ₪
650 ₪
720 ₪
780 ₪
840 ₪
900 ₪
960 ₪
600 ₪
650 ₪
720 ₪
780 ₪
840 ₪
900 ₪
960 ₪
1,020 ₪
720 ₪
780 ₪
840 ₪
900 ₪
960 ₪
1,020 ₪
1,080 ₪
840 ₪
900 ₪
960 ₪
1,020 ₪
1,080 ₪
1,140 ₪
960 ₪
1,020 ₪
1,080 ₪
1,140 ₪
1,200 ₪
1,080 ₪
1,140 ₪
1,200 ₪
1,260 ₪
1,200 ₪
1,260 ₪
1,320 ₪
1,500 ₪
1,800 ₪
1,320 ₪
1,380 ₪
1,440 ₪
2,520 ₪
3,600 ₪
6,000 ₪
מסגרת טלסקופית מחוזקת לסוכה 2.1 / 2.3
599 ₪
599 ₪
599 ₪
899 ₪
899 ₪
899 ₪
1,149 ₪
1,199 ₪
1,449 ₪
2,249 ₪
1,749 ₪
1,999 ₪
2,249 ₪
599 ₪
599 ₪
899 ₪
899 ₪
1,149 ₪
1,199 ₪
1,449 ₪
2,249 ₪
1,749 ₪
1,999 ₪
2,249 ₪
1,399 ₪
1,399 ₪
1,549 ₪
2,299 ₪
2,299 ₪
2,299 ₪
2,849 ₪
2,849 ₪
2,849 ₪
1,849 ₪
1,849 ₪
2,199 ₪
2,199 ₪
2,199 ₪
2,849 ₪
2,849 ₪
2,849 ₪
1,799 ₪
2,449 ₪
2,449 ₪
2,449 ₪
3,099 ₪
3,099 ₪
3,099 ₪
2,199 ₪
2,199 ₪
2,699 ₪
2,699 ₪
2,949 ₪
3,199 ₪
2,699 ₪
2,949 ₪
2,949 ₪
3,199 ₪
3,699 ₪
3,199 ₪
3,449 ₪
3,699 ₪
3,949 ₪
3,299 ₪
3,799 ₪
4,049 ₪
4,899 ₪
6,099 ₪
4,049 ₪
4,549 ₪
4,799 ₪
8,999 ₪
18,599 ₪
42,049 ₪
מוט לייסט לאטה לסוכה במארז
20 ₪
80 ₪
80 ₪
120 ₪
120 ₪
120 ₪
120 ₪
240 ₪
240 ₪
240 ₪
320 ₪
320 ₪
320 ₪
80 ₪
100 ₪
160 ₪
180 ₪
200 ₪
260 ₪
280 ₪
300 ₪
360 ₪
380 ₪
400 ₪
240 ₪
240 ₪
240 ₪
360 ₪
360 ₪
360 ₪
480 ₪
480 ₪
480 ₪
320 ₪
320 ₪
420 ₪
420 ₪
420 ₪
560 ₪
560 ₪
560 ₪
400 ₪
560 ₪
600 ₪
600 ₪
900 ₪
800 ₪
800 ₪
780 ₪
780 ₪
780 ₪
1,040 ₪
1,040 ₪
1,040 ₪
840 ₪
840 ₪
1,120 ₪
1,120 ₪
1,120 ₪
900 ₪
1,200 ₪
1,200 ₪
1,200 ₪
1,440 ₪
1,440 ₪
1,440 ₪
1,800 ₪
2,520 ₪
1,520 ₪
1,600 ₪
1,600 ₪
4,900 ₪
10,000 ₪
28,900 ₪
בד מצנח מצוייר מלא שבעת המינים לסוכה 2.1 / 2.3
300 ₪ לא במלאי
300 ₪ לא במלאי
375 ₪
450 ₪ לא במלאי
525 ₪
525 ₪
600 ₪
675 ₪
750 ₪
825 ₪
900 ₪
975 ₪
1,050 ₪
375 ₪
450 ₪
525 ₪
600 ₪
675 ₪
750 ₪
825 ₪
900 ₪
975 ₪
1,050 ₪
1,140 ₪
600 ₪ לא במלאי
675 ₪
750 ₪
825 ₪
900 ₪
975 ₪
1,050 ₪
1,140 ₪
1,210 ₪
750 ₪
825 ₪
900 ₪
975 ₪
1,050 ₪
1,140 ₪
1,210 ₪
1,290 ₪
900 ₪
975 ₪
1,050 ₪
1,140 ₪
1,210 ₪
1,290 ₪
1,370 ₪
1,060 ₪
1,140 ₪
1,210 ₪
1,290 ₪
1,370 ₪
1,440 ₪
1,210 ₪
1,290 ₪
1,370 ₪
1,440 ₪
1,520 ₪
1,370 ₪
1,440 ₪
1,520 ₪
1,590 ₪
1,520 ₪
1,590 ₪
1,670 ₪
1,900 ₪
2,280 ₪
1,670 ₪
1,750 ₪
1,820 ₪
3,190 ₪
4,560 ₪
7,600 ₪
בד מצנח לבן לסוכה 2.1 / 2.3
250 ₪ לא במלאי
250 ₪ לא במלאי
300 ₪
350 ₪ לא במלאי
400 ₪
400 ₪
500 ₪
550 ₪
600 ₪
650 ₪
720 ₪
780 ₪
840 ₪
300 ₪
350 ₪
400 ₪
500 ₪
550 ₪
600 ₪
650 ₪
720 ₪
780 ₪
840 ₪
900 ₪
500 ₪
550 ₪
600 ₪
650 ₪
720 ₪
780 ₪
840 ₪
900 ₪
960 ₪
600 ₪
650 ₪
720 ₪
780 ₪
840 ₪
900 ₪
960 ₪
1,020 ₪
720 ₪
780 ₪
840 ₪
900 ₪
960 ₪
1,020 ₪
1,080 ₪
840 ₪
900 ₪
960 ₪
1,020 ₪
1,080 ₪
1,140 ₪
960 ₪
1,020 ₪
1,080 ₪
1,140 ₪
1,200 ₪
1,080 ₪
1,140 ₪
1,200 ₪
1,260 ₪
1,200 ₪
1,260 ₪
1,320 ₪
1,500 ₪
1,800 ₪
1,320 ₪
1,380 ₪
1,440 ₪
2,520 ₪
3,600 ₪
6,000 ₪
סכך מהדרין לסוכה
210 ₪
420 ₪
420 ₪
630 ₪
840 ₪
840 ₪
840 ₪
1,050 ₪
1,260 ₪
1,890 ₪
2,100 ₪
2,310 ₪
2,520 ₪
420 ₪
420 ₪
630 ₪
840 ₪
840 ₪
1,050 ₪
1,260 ₪
1,260 ₪
1,470 ₪
1,680 ₪
1,680 ₪
1,050 ₪
1,260 ₪
1,260 ₪
1,890 ₪
1,890 ₪
1,890 ₪
2,520 ₪
2,520 ₪
2,520 ₪
1,680 ₪
1,680 ₪
2,100 ₪
2,520 ₪
2,520 ₪
2,940 ₪
2,940 ₪
3,360 ₪
1,680 ₪
2,100 ₪
2,520 ₪
2,520 ₪
2,940 ₪
2,940 ₪
3,360 ₪
3,150 ₪
3,150 ₪
3,150 ₪
3,780 ₪
4,200 ₪
4,200 ₪
3,780 ₪
3,780 ₪
4,410 ₪
5,040 ₪
5,040 ₪
3,780 ₪
4,410 ₪
5,040 ₪
5,040 ₪
5,250 ₪
5,880 ₪
5,880 ₪
7,350 ₪
8,820 ₪
6,720 ₪
6,720 ₪
6,720 ₪
42,000 ₪
20,580 ₪
117,810 ₪
סכך כשר לסוכה
130 ₪
260 ₪
260 ₪ לא במלאי
390 ₪
520 ₪
520 ₪
520 ₪
650 ₪
780 ₪
1,170 ₪
1,300 ₪
1,430 ₪
1,560 ₪
260 ₪
260 ₪
390 ₪
520 ₪
520 ₪
650 ₪
780 ₪
780 ₪
910 ₪
1,040 ₪
1,040 ₪
650 ₪
780 ₪
780 ₪
1,170 ₪
1,170 ₪
1,170 ₪
1,560 ₪
1,560 ₪
1,560 ₪
1,040 ₪
1,040 ₪
1,300 ₪
1,560 ₪
1,560 ₪
1,820 ₪
1,820 ₪
2,080 ₪
1,040 ₪
1,300 ₪
1,560 ₪
1,560 ₪
1,820 ₪
1,820 ₪
2,080 ₪
1,950 ₪
1,950 ₪
1,950 ₪
2,340 ₪
2,600 ₪
2,600 ₪
2,340 ₪
2,340 ₪
2,730 ₪
3,120 ₪
3,120 ₪
2,340 ₪
2,730 ₪
3,120 ₪
3,120 ₪
3,250 ₪
3,640 ₪
3,640 ₪
4,550 ₪
5,460 ₪
4,160 ₪
4,160 ₪
4,160 ₪
12,740 ₪
26,000 ₪
72,930 ₪
סה"כ
‏0.00 ‏₪
‏0.00 ‏₪
‏0.00 ‏₪
‏0.00 ‏₪
‏0.00 ‏₪
‏0.00 ‏₪
‏0.00 ‏₪
‏0.00 ‏₪
‏0.00 ‏₪
‏0.00 ‏₪
‏0.00 ‏₪
‏0.00 ‏₪
‏0.00 ‏₪
‏0.00 ‏₪
‏0.00 ‏₪
‏0.00 ‏₪
‏0.00 ‏₪
‏0.00 ‏₪
‏0.00 ‏₪
‏0.00 ‏₪
‏0.00 ‏₪
‏0.00 ‏₪
‏0.00 ‏₪
‏0.00 ‏₪
‏0.00 ‏₪
‏0.00 ‏₪
‏0.00 ‏₪
‏0.00 ‏₪
‏0.00 ‏₪
‏0.00 ‏₪
‏0.00 ‏₪
‏0.00 ‏₪
‏0.00 ‏₪
‏0.00 ‏₪
‏0.00 ‏₪
‏0.00 ‏₪
‏0.00 ‏₪
‏0.00 ‏₪
‏0.00 ‏₪
‏0.00 ‏₪
‏0.00 ‏₪
‏0.00 ‏₪
‏0.00 ‏₪
‏0.00 ‏₪
‏0.00 ‏₪
‏0.00 ‏₪
‏0.00 ‏₪
‏0.00 ‏₪
‏0.00 ‏₪
‏0.00 ‏₪
‏0.00 ‏₪
‏0.00 ‏₪
‏0.00 ‏₪
‏0.00 ‏₪
‏0.00 ‏₪
‏0.00 ‏₪
‏0.00 ‏₪
‏0.00 ‏₪
‏0.00 ‏₪
‏0.00 ‏₪
‏0.00 ‏₪
‏0.00 ‏₪
‏0.00 ‏₪
‏0.00 ‏₪
‏0.00 ‏₪
‏0.00 ‏₪
‏0.00 ‏₪
‏0.00 ‏₪
‏0.00 ‏₪
‏0.00 ‏₪
‏0.00 ‏₪
‏0.00 ‏₪
‏0.00 ‏₪
‏0.00 ‏₪