סוכות ציורים הלכות

קיימים ספרים רבים המציעים בפני הקורא ציורים להמחשת הלכות סוכה.

מבין הספרים האלה ניתן למנות את:

– משנה ברורה עוז והדר – חלק ו’.

– ספר מקראי קודש לרב משה הררי – בסוף הספר הובאו ציורי תלת-מימד.

לכל ההלכות