סוכה כשרה צריכה להיות בגובה

בגמרא (סוכה ב, א) דנו בעניין גובה הסוכה. ולמסקנת הסוגיא, אם היה גובה חללה של הסוכה פות מעשרה טפחים (כ-80 סנטימטר), או שהיה רוחב חללב פחות משבעה טפחים (כ56 סנטימטר) פסולה. ואם גובה הסוכה גבוה מהשיעור הגבוה הנ”ל, או נמוך מהשיעור הנמוך הנ”ל – הסוכה פסולה.

כמו כן, אין לעשות את הסוכה קטנה מדי בשטחה. השיעור הקטן ביותר של הסוכה הינו שבעה טפחים על שבעה טפחים (שהם כחמישים ושבעה ס”מ באורכה וכן ברוחבה. ויש אומרים שהם כששים ותשעה ס”מ באורכה וכן ברוחבה). ואם עשאה פחות משיעור זה – הסוכה פסולה.

לכל ההלכות