מרחק הדפנות מסוכה

חובה קדושה על כל יהודי באשר הוא לבנות סוכה לבני ביתו, ובה יוכלו לקיים את מצוות החג כהלכתן (אכילה בסוכה, שינה ושאר המצוות התלויות בה). מי שאין באפשרותו לבנות סוכה בגלל בעיה של מקום וכו’ – אינו פטור ממצוות הסוכה אלא ידאג ללכת לבני משפחתו, חבר טוב או שכן טוב – כדי לקיים את מצוות הסוכה.

והוסיף בספר ‘פניני הלכה’ (ב, יד):

“לפעמים אדם גר במקום שכדי לבנות בו סוכה הוא צריך להשקיע מאמצים רבים או ממון רב. ואזי עליו להשקיע בהכנת הסוכה כפי שהיה מוכן להשקיע כדי להסדיר לעצמו מקום נוח למגורים למשך שבוע. כלומר, יחשוב לעצמו, אם היה צריך לפנות את ביתו למשך שבוע, כמה היה מוכן לטרוח ולשלם כדי להסדיר לעצמו מקום מגורים נוח. את הטרחה והממון הזה עליו להשקיע כדי לבנות סוכה, או כדי לעבור למשך החג למקום שבו יוכל להקים סוכה. ומי שרגיל לצאת לנופש מעת לעת, צריך להשקיע בבניית הסוכה או בשכירת מקום שאפשר להקים בו סוכה, את הסכום שהוא מוכן לשלם על נופש של שבוע, כל אדם לפי עושרו.

כאשר אדם עומד לקנות בית, עליו להקפיד שיהיה לו שם מקום להקים סוכה, ועליו להשקיע בזה כפי שאדם שצריך לפנות את ביתו בכל שנה למשך שבוע, מוכן להשקיע כדי שיוכל לחיות בנוחות במשך אותו שבוע כל השנים. ועשיר צריך להשקיע כפי שהיה מוכן להשקיע עבור נופש של שבוע בשנה למשך שנים רבות”.

לכל ההלכות