מהי סוכה כשרה לכיתה ד

באתר ‘דעת’ ניתן למצוא מבחר דפי עבודה עבור תלמידים מכל הגילאים, בנושא חג הסוכות. בכתובת: http://www.daat.ac.il/daat/dapey/dapim.asp?selectclass=0&selectauther=0&selectd1=37&selectdd0=0&selectdd19=0&selectdd20=0&selectdd23=0&selectdd25=0&selectdd28=0&selectdd29=0&selectdd30=0&selectdd31=0&selectdd32=0&selectdd33=0&selectdd34=0&selectdd35=0&selectdd36=0&selectdd37=0&selectdd38=0&selectdd42=0&selectdd49=0&selectdd53=0&selectdd66=0&selectdd67=0&selectdd68=0&selectdd84=0&selectdd85=0&selectdd103=0&selectdd105=0&selectdd122=0&text0=5&text1=37&text2=&submit1=%E7%F4%F9

לכל ההלכות