ילקוט יוסף סוכות

כחלק מסדרת הספרים הגדולה של הראשון לציון, הרה”ג יצחק יוסף שליט”א, סדרת ה’ילקוט יוסף’, כתב את ‘הלכות המועדים’ שנפוץ במהדורה של שנת תשמ”ח. במהדורה זו קיבץ הרב שליט”א את פסקי ההלכה הנוגעים לכל החגים, החל מחודש אלול והלכותיו וכלה בהלכות תשעה באב.

לאחרונה, בשנת תשע”ד, הדפיס הרב כרך עצמאי הנוגע אך ורק להלכות בניית הסוכה (סימנים תרכ”ה עד תרמ”ד). בכרך זה נוגע הרב בנושאים חשובים ועמוקים בבניית הסוכה, ומלבד עצם ההלכות המופיעות בראש הדף, הוסיף על כל הלכה והלכה הרחבות רבות, הדיונים המרכזיים הנוגעים בעניינה של ההלכה המופיעה בראש הדף, ודעת הפוסקים השונים.

בתחילת הכרך מביא הרב דברי אגדה המושכים את הלב הנוגעים לעניינו של חג הסוכות ומהותו על פי הדרוש.

יש להדגיש שכרך זה עוסק אך ורק בענייני בניית הסוכה. כרך נוסף שהודפס לאחרונה (שנת תשעו) עוסק בהלכות ארבעת המינים בנפרד.

לכל ההלכות