הלכות סוכות ילקוט יוסף

בשנת תשמ”ח, הוציא הראשון לציון הרב יצחק יוסף, את ספר ‘ילקוט יוסף’ על הלכות המועדים. המחבר הולך בדרכי פסיקתו של אביו, הרב עובדיה יוסף, ונוספו בו דינים נוספים שאינם נמצאים בספרו של אביו. כעבור שנים (בשנת תשע”ה) יצאה מהדורה מורחבת, הכוללת הלכות רבות שאינן נמצאות בכרך הקודם, והרבה הערות וחקירות בדיני בניית הסוכה. מאוחר יותר הוציא כרך הנוגע בדיני ארבעת המינים.

ניתן למצוא כאן את כל ההלכות בהלכות סוכות מן הילקוט יוסף:

http://www.ateret4u.com/online/f_01355_part_31.html?dyn

לכל ההלכות