הלכות סוכה בספר ילקוט יוסף

סדרת הספרים ‘ילקוט יוסף’ היא מסדרת ספרי ההלכה הנמכרים ביותר בקרב לומדי ההלכה, בהיות שרבים נוהגים על פי פסקיו של הרב המחבר, הלא הוא הרב יצחק יוסף, שרובם ככולם מושתתים על פסקיו של אביו הגאון הרב עובדיה יוסף זצ”ל.

בשנת תשמ”ח יצא כרך ‘מועדים’ המרכז בתוכו את הלכות החגים.

בשנים מאוחרות יותר החל להדפיס כרכים המייחדים כרכים לכל חג בפני עצמו.

בשנת תשע”ד יצא כרך המייחד בתוכו את כל דיני בניית הסוכה (על פי הסימנים תרכ”ה עד תרמ”ד בשולחן ערוך). וכעבור זמן, בשנת תשע”ז, הוציא לאור כרך המייחד בתוכו את כל דיני ארבעת המינים.

ניתן למצוא באתר זה את ההלכות מתוך הילקוט יוסף:

http://www.ateret4u.com/online/f_01355_part_31.html

לכל ההלכות