הלכות ישיבה בסוכה

נאמר בתורה (ויקרא כג, מב): “בסכות תשבו שבעת ימים”. ומכאן למדו חז”ל שבמשך שבעת ימי חג הסוכות יש לאדם לשבת בסוכתו כשם שנוהג הוא לשבת בביתו במשך שאר ימות השנה.

בין פרטי מצוות ישיבה בסוכה ניתן למצוא את החיוב לאכול בסוכה (בלילה הראשון החובה היא מצד האכילה, ואילו בשאר הימים אין חובה לאכול, אך אם אדם רוצה לאכול – חובה שיאכל בסוכה), לישון בסוכה, וכל דבר שרגיל לעשות בביתו – לעשותו בסוכה.

אולם, זאת יש לדעת – שדברים שרגילים לעשותם בבית והם מגונים – אין לעשותם בסוכה. על כן, אין להביא כלים מטונפים לסוכה, וכן אין לשטוף בה את הכלים; אין להכניס לתוכה עיתונים שאינם עומדים בגדרי ההלכה (עם תמונות שאינן צנועות, לשון הרע וכדומה).

לכל ההלכות