הלכה לגבי סוכה שדפנותיה מעל 24 סמ

גובה הדפנות צריך להיות לפחות עשרה טפחים (80 ס”מ). וצריך לבנותם סמוך לקרקע, ואם נוצר רווח של שלושה טפחים בין הקרקע לדפנות, הדופן פסולה, מפני שהיא פרוצה עד שאפילו גדיים יכולים להכנס תחתיה. אבל מותר שיהיה רווח בין הדפנות לסכך, שאחר שהדפנות כשרות, שגובהן עשרה טפחים, אפשר להניח את הסכך עד גובה עשרים אמה, שהוא הגובה המירבי של סוכה. ואף שנוצר רווח גדול בין הדפנות לסכך אין הוא פוסל, מפני שרואים את הדופן כאילו היא ממשיכה לעלות עד לסכך, ובתנאי שאכן הסכך יהיה מעל הדפנות (הרב אליעזר מלמד, אתר ‘ישיבה’).

לכל ההלכות