איזה סכך כשר לסוכות

הסוכה נקראת כך כל שם הסכך, ומכך ניתן ללמוד על חשיבותו בכשרות הסוכה.

דיני הסכך רבים הם, ובכללות ניתן לחלקם לשלושה:

(א) כשרות הסכך מצד החומרים והדברים שמותר לעשות מהם את הסכך.

(ב) מיקום הסכך, כמותו, דיני פרגולה וכו’.

(ג) מעשה הסיכוך על ידי האדם, כוונת המסכך.

בכללות יש לדעת, שהסכך צריך להיעשות מדבר הצומח מהארץ, תלוש מן הקרקע, ושיהא עשוי מדבר שאינו ראוי לקבל טומאה (דהיינו שלא עובד). כמו כן, יש להקפיד שצילתה תהיה מרובה מחמתה, דהיינו, שהצל הנעשה על ידי הסכך צריך להיות רב יותר מהשטח שאינו מוצל על ידי הסכך, אלא מגיעה אליו החמה, וצריך שצילתה תהיה מרובה מחמתה בסכך.

להרחבה בפרטי דין זה, ניתן לעיין בספרים:

– ילקוט יוסף, הלכות סכך.

– מקראי קודש, פרקים ד-ו.

– פניני הלכה, דיני הסכך.

לכל ההלכות