סוכה מתחת לגג

להכשרת סכך נצרכים שלושה תנאים בסיסיים: (א) שיהיה ממין צומח. (ב) שיהיה מנותק ממקור גידולו. (ג) שלא יעבור עיבוד שיכשיר אותו לקבל טומאה.

על כן, מובן שאין לעשות סוכה תחת תקרת הבית, שכן תקרת הבית העשויה מבטון איננה ממין צומח. וכן אין לעשות את התקרה תחת תקרת עצים, כגון פרגולה בגינה, על אף שהקרשים מצד עצמם היו יכולים להיות כשרים לסכך, אלא שהסוכה צריכה להיות דירת ארעי, ולכן תקרה של בית קבוע פסולה לסוכה.

לכל ההלכות