מה הגודל של הסוכה הכי קטנה שלכם?

הסוכה הכי קטנה היא 3X3 שמתכווננת לכמה גדלים שונים ומגיעה לגודל של 1.6X1.6.

לכל השאלות