האם יש לכם סכך לסוכות בגודל 4X2 או 4X3?

מידות הסכך הם: 2.10*2.1, 3.10*2.10 ו- 3.10*1.55. באמצעות המידות הבסיסיות האלו ניתן להרכיב סככים כמעט לכל הגדלים האפשריים של הסוכות. למשל לסוכה בגודל 3*3 אנו נשתמש בשתי יחידות של סכך 3.10*1.55 שנוח מאוד לאחסנה למשך ימות השנה. באופן זה, נחבר שתי סככים של 2.10*2.10 כדי לסכך סוכה בגודל 4*2, או שתי סככים של 3.10*3.10 כדי לסכך סוכה בגודל 4*3.

לכל השאלות