האם הסכך עובר חיטוי כנגד מזיקים?

כן, בהחלט. כל מחצלת ומחצלת עוברת לפני אריזתה אידוי וחיטוי כנגד מזיקים למשך 48 שעות רצופות, ע”מ למנוע היטפלות של מזיקים לקני הסכך. בדרך זאת אנו מבטיחים שהמחצלות שלנו יהיו נטולות מחרקים ומזיקים. כמו כן, ישנו חוק שנאכף ע”י משרד החקלאות המחייב חיטוי ברמה גבוהה לכל מוצר צמחי המשווק בארץ, וחברת סוכות הדר מקבלת רישיון ממשרד החקלאות ועומדת בביקורות התקופתיות שלהם.

לכל השאלות