כיצד ניתן לכבס את בד הסוכה?

את הבדים יש לכבס ב 30 מעלות ללא סחיטה, בד תמונה או מאוייר יש לתלות במקום מוצל ללא אור שמש ישיר. https://www.youtube.com/watch?v=frWUKu0-gFM&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fwww.sukkothadar.co.il%2F&source_ve_path=Mjg2NjY&feature=emb_logo

לכל השאלות