אלעד מליק

בגלל החשש שסוכת הילדים של הדר לא תספיק להגיע לפני החג... בניתי ביחד עם ילדיי, יאיר ואסף, תאומים בני 5 סוכה חליפית ... מצורף סרטון... וכשסוכת ההדר הגיע בסוף כמה שעות לפני כניסת החג... השמחה הייתה כפולה!

Send to a friend

Send
Your message to your friend has been sent successfully.