שיעורים של הרב עובדיה יוסף להורדה הלכות סוכה

אתר ‘קול הלשון’ מקבץ בתוכו שיעורים של תלמידי חכמים רבים, ומאפשר לשמוע את השיעור באתר ובנוסף גם להוריד את השיעור.

בכתובת זו ניתן למצוא תשעה שיעורים של הרב עובדיה יוסף בנושא הלכות חג הסוכות, עם אופציה להורדה:

http://www.kolhalashon.com/New/Shiurim.aspx?Path=Hebrew|HHalach|Rav_Het-Mem|R0045|MoadeyShana|Sukot

לכל ההלכות