שיעורים בהלכות סוכה

ברוך ה’, זכה דורנו שדברי התורה מופצים בכל מקום אפשרי, ובעיקר באינטרנט.

אתר ‘קול הלשון’ מאגד בתוכו שיעורים מתלמידי חכמים רבים מכל העולם ובכל השפות.

בכתובת זו ניתן למצוא את השיעורים הנוגעים לחג הסוכות:

http://www.kolhalashon.com/New/Ravs.aspx?Path=Hebrew%7CMoadeyShanaDir%7CSukot

לכל ההלכות