צורות סוכה כשרה

סוכה שאינה ריבועית אלא עגולה או בעלת חמש צלעות או יותר, צריך ששטחה יהיה לפחות בגודל כזה שניתן להכניס בה מרובע שווה צלעות בגודל של שבעה טפחים על שבעה טפחים (מקראי קודש ב, יא).

לגבי צורות נוספות – עיין בספר מקראי קודש (לרב משה הררי) פרק ג, סעיפים יב’ ואילך.

לכל ההלכות