סרטון הלכות סוכות

בדורנו זכינו שיש לנו כלי המחשה רבים ללימוד הלכות.

באתר זה ניתן למצוא סרטון קצר המסביר את תהליכי בניית הסוכה:

http://he.chabad.org/library/article_cdo/aid/572346

לכל ההלכות