ספר הרוקח הלכות סוכות

רבי אלעזר מוורמייזא (גם “גרמייזא”; הכוונה לעיר וורמס) (ד’תתקכ”ה, 1165 – ה’ אלפים, 1240 לערך) היה מקובל ופוסק, מגדולי רבניהם של חסידי אשכנז ותלמידו של רבי יהודה החסיד. בעל ספר הרוקח (רקח בגימטריה – אלעזר), מבעלי התוספות ובעל כתבים קבליים רבים, שמרביתם נותרו בכתבי יד. היה רב ודיין בוורמס. קבע והשפיע על מנהגים שנוהגים עד ימינו בקרב אשכנזים שומרי המסורת היהודית. רבי אלעזר מוורמייזא כונה “הרוקח” על שם ספרו.

תצלום דפי ספרו ניתן למצוא באתר ‘היברובוקס’:

http://www.hebrewbooks.org/49371

לכל ההלכות