סכך נטוי

בעניין סכך משופע, כתב הרה”ג דה ליאור שליט”א בתשובה לשאלה באתר ‘ישיבה’: ” אם זה רק קצת משופע ולא אפקי ממש לא צריכה להיות שום בעיה”.

לכל ההלכות