סיכום הלכות סוכה

באתרים להלן ניתן למצוא את סיכום הלכות הסוכות מן הגמרא והראשונים ועד להלכה למעשה:

ילקוט יוסף הלכות סוכה: http://www.ateret4u.com/online/f_01355_part_31.html

פניני הלכה הלכות סוכה: http://ph.yhb.org.il/category/%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%95%D7%AA/

לכל ההלכות