סיום ישיבה בסוכה

יש נוהגים שביום האחרון של החג (בהושענא רבה) סמוך לחשכה, כשיוצאים מהסוכה, מנשקים את הסוכה לשם חיבוב מצווה. ויש האומרים אז: “יהי רצון שנזכה לישב בסוכת עורו של לויתן”.

לכל ההלכות