סוכה כשרה חוטים

חוטים יכולים להוות בעיה עבור סוכה, וגם פתרון.

בעיה – כאשר החוטים נמצאים מעל הסכך, כגון חוטים המשמשים לתליית הכביסה וכדומה.

פתרון – כאשר משתמשים בהם כלבוד.

חוטי תליית כביסה: נחלקו הפוסקים האם מותר לבנות סוכה כאשר מעליה יש חוטי תליית כביסה. להלכה, מותר לבנות סוכה מתחת לחוטי כביסה או חוטי חשמל, שהואיל והחוטים דקים וצילם מועט מאוד, וגם אין מגמתם לעשות צל, אינם פוסלים את הסכך שתחתיהם (פניני הלכה).

לבוד: מותר לעשות דפנות על ידי העמדת מוטות או מתיחת חוטים חזקים במרחק של פחות משלושה טפחים זה מזה, שעל ידי כך חל עליהם דין ‘לבוד’. כלומר, כיוון שיש ביניהם פחות משלושה טפחים (כ-22 ס”מ), הרי שכל השטח שביניהם נחשב מבחינה הלכתית מחובר (מאוחה). ואף שהרוח והשמש נכנסים שם, המוטות או החוטים נחשבים כדופן. ואין זה משנה אם המוטות או החוטים במאונך או מאוזן, כל שיש ביניהם פחות משלושה טפחים, הרי הם לבודים. אלא שיש סוברים שהואיל וזו מחיצה גרועה, היא צריכה להקיף את הסוכה בכל ארבע דפנותיה (מ”א, ופתח כמובן שאינו פוסל). ואם המחיצה עשויה שתי וערב, כדוגמת גדר-רשת שמקיפים בה חצירות, אין זו מחיצה גרועה, ומספיק להקיף בה את הסוכה בשתי דפנות ועוד. ומכל מקום צריך שהסוכה תהיה ראויה לאכילה ושינה בלא צער. (פניני הלכה).

לכל ההלכות