סוכה כשרה חבל

מותר לעשות דפנות על ידי העמדת מוטות או מתיחת חוטים חזקים במרחק של פחות משלושה טפחים זה מזה, שעל ידי כך חל עליהם דין ‘לבוד’. כלומר, כיוון שיש ביניהם פחות משלושה טפחים (כ-22 ס”מ) הרי שכל השטח שביניהם נחשב מבחינה הלכתית מחובר (מאוחה) [‘פניני הלכה’].

לכל ההלכות