סוכה כשרה במרפסת

נושא בניית סוכה במרפסת הבית מורכב מאד, ובהיות שכל מקרה לגופו, ואין דין מרפסת אחת דומה לדין מרפסת אחרת – רצוי מאוד שכל אדם החפץ לבנות את סוכתו במרפסת ביתו יפנה לרב מוסמך בכדי שיתאר לו את המרפסת על מנת שינחה אותו כיצד נכון וכשר לבנות את הסוכה, ובמקרים מסויימים הרב יעדיף להגיע אל ביתו של השואל בכדי לראות את המרפסת ולהבין את המציאות בצורה הטובה ביותר.

העיקרון הכללי שמנחה את עניין בניית הסוכה הוא מידותיה הבסיסיות: לפחות גובה עשרה טפחים (80 ס”מ), ולפחות רוחב שבע טפחים (56 ס”מ). כמו כן, צריך הסכך להיעשות מן הצומח שמנותק ממקור גידולו, ויהיה תחת כיפת השמים.

על כן, במציאות שהמרפסת מכוסה מלמעלה במרפסת אחרת של השכנים הגרים מלמעלה, ניתן יהיה לבנות בה סוכה אך ורק אם יש בה שטח שנמצא תחת כיפת השמים, ולפחות שבעה טפחים.

אולם כאמור, ישנם כללים נוספים המנחים את פוסק ההלכה בנושא המרפסת, ולא כל אדם בקיא בהם, ומה שכתבנו זה הוא רק ‘על קצה המזלג’. על כן יש לפנות לרב, תלמיד חכם ולפרט בפניות את צורת המרפסת המדוברת. כמו כן ניתן לראות באתר ‘פניני הלכה’ את התייחסותו של הרב מלמד שליט”א לנושא זה: http://ph.yhb.org.il/13-02-11/

לכל ההלכות