ניתן למצוא את הלכות סוכה מ’ליקוטי הלכות’ בכתובת הבאה:

ניתן למצוא את הלכות סוכה מספר ‘ליקוטי הלכות’ בלינק הבא:

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%9C%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%98%D7%99_%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%95%D7%AA/%D7%97%D7%9C%D7%A7_%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%97_%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%95%D7%AA_%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%94_(%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%A7%D7%93)_(%D7%94%D7%9B%D7%9C)

לכל ההלכות