משנה ברורה הלכות סוכה

משנה ברורה הוא חיבור הלכתי של רבי ישראל מאיר הכהן מראדין (“החפץ חיים”), ונחשב לאחד מחיבורי ההלכה המרכזיים והחשובים ביותר, בעיקר בעדות אשכנז.

מאז כתיבתו, התקבל הספר כספר פסיקה מרכזי ביהדות אשכנז. ביטוי לכך ניתן למצוא בדבריו של החזון איש: “ההוראה המקובלת מפי רבותינו אשר מפיהם אנו חיים כמו מרן הבית יוסף, המגן אברהם והמשנה ברורה, היא הוראה מקוימת כמו מפי סנהדרין בלשכת הגזית”[2]. וכך גם הרב אברהם יצחק הכהן קוק כותב עליו ‘הלכה כמותו בכל מקום’ (‘ההד’ כרך ט’ חוברת א’ ירושלים תרצ”ד)

את טקסט המשנה ברורה, על כלל חלקיו, ובכללו גם הלכות סוכה, ניתן למצוא באתר ‘ויקיטקסט’:

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%A0%D7%94_%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%A8%D7%94

לכל ההלכות