משנה ברורה הלכות ישיבה בסוכה

את טקסט המשנה ברורה, על כלל חלקיו, ובכללו גם דיני ישיבה בסוכה – בסימן תרלט, ניתן למצוא באתר ‘ויקיטקסט’:

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%A0%D7%94_%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%A8%D7%94

לכל ההלכות