מידות לסוכה כשרה

מידות הסוכה הינן הכרחיות עבור כשרות הסוכה, ויש לדקדק בהן מאד, וכמה וכמה השלכות הלכתיות יש ממידותיה של הסוכה.

בגמרא (סוכה ב, א) דנו בעניין גובה הסוכה. ולמסקנת הסוגיא, אם היה גובה חללה של הסוכה פות מעשרה טפחים (כ-80 סנטימטר), או שהיה רוחב חללב פחות משבעה טפחים (כ56 סנטימטר) פסולה. ואם גובה הסוכה גבוה מהשיעור הגבוה הנ”ל, או נמוך מהשיעור הנמוך הנ”ל – הסוכה פסולה.

כמו כן, אין לעשות את הסוכה קטנה מדי בשטחה. השיעור הקטן ביותר של הסוכה הינו שבעה טפחים על שבעה טפחים (שהם כחמישים ושבעה ס”מ באורכה וכן ברוחבה. ויש אומרים שהם כששים ותשעה ס”מ באורכה וכן ברוחבה). ואם עשאה פחות משיעור זה – הסוכה פסולה.

לפרטים נוספים והרחבה בדין זה בבהירות – עיין בספר ‘מקראי קודש’ לרב הררי, פרק ב’ – ‘מידות הסוכה’. וכן בספר פניני הלכה – סוכות (ניתן למצוא את ההלכות בכתובת זו: http://ph.yhb.org.il/category/%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%95%D7%AA/%D7%91-%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%94/

לכל ההלכות