מה דינו של אדם שמשתמש בסוכה של חבירו מבלי לבקש רשות

בעניין אדם שמשתמש בסוכה של חבירו מבלי לבקש רשות – יש להבדיל בין מקרה למקרה. להרחבה, ולקריאת פסיקה ההלכה בכל נושא לגופו, עיין בספר ‘מקראי קודש’ פרק ז, סעיפים ד – יב.

לכל ההלכות