מה בא קודם החוטים בסוכה או הדפנות

מותר לעשות דפנות על ידי העמדת מוטות או מתיחת חוטים חזקים במרחק של פחות משלושה טפחים זה מזה, שעל ידי כך חל עליהם דין ‘לבוד’. כלומר, כיוון שיש ביניהם פחות משלושה טפחים (כ-22 ס”מ) הרי שכל השטח שביניהם נחשב מבחינה הלכתית מחובר (מאוחה) [‘פניני הלכה’].

אין הבדל מה שמים קודם, אם את הדפנות או את הלבוד. אולם, חובה שהדפנות או הלבוד יהיו הראשונים, ורק לאחר מכן להניח את הסכך.

לכל ההלכות