מהם הם הלכות סוכה בבית הכנסת

מצווה על גבאי בתי הכנסת לבנות סוכה בשטח בית הכנסת, וזאת לשתי סיבות:

(א) חייב כל איש מישראל לקיים את מצוות ישיבה בסוכה. אולם לצערנו, לא כל אחד מקפיד לבנות את הסוכה, כל אחד וסיבותיו האישיות. ובבניית סוכה בשטח בית הכנסת ניתן לזכות את אותם אלו שאין להם סוכה אישית, שיוכלו לכל הפחות לקיים את מצוות אכילת כזית פת של לילה ראשון של סוכות, שכידוע חיובו הוא מן התורה, ולצאת ידי חובתו.

(ב) ישנם שיעורים המתקיימים בבית הכנסת ונוהגים להציע כיבוד לקהל. ועל פי ההלכה, הרוצה לאכול כזית ממאכל שברכתו ‘מזונות’, עליו לאוכלו בסוכה. ועל ידי בניית הסוכה בשטח בית הכנסת, יוכלו משתתפי השיעור לאכול את הכיבוד בסוכה. או לחילופין לקיים את השיעור עם כלל המשתתפים בסוכה.

כך כתב גם בילקוט יוסף (החדש, סימן תרכה, סעיף ט): “יש נוהגים לבנות סוכה בבית הכנסת, ומנהג טוב הוא, ובפרט אם מצוי אורחים שאין להם סוכה, או שיש עמי הארצות שאינם בונים סוכה, וכאשר יבנו סוכה בחצר בית הכנסת יוכלו על כל פנים לאכול בה סעודות קבע, ובכך נציל אותם שלא יבטלו מצות סוכה לגמרי, מצוה רבה לעשות כן”.

לכל ההלכות