מבחנים במשנה ברורה הלכות סוכה

ארגון ‘דרשו’, עורך מבחנים סביב השולחן ערוך ומשנה ברורה אחת לחודש עם מיקוד עקבי. במועד בו ילמדו את הלכות חג סוכות יפורסם מבחן הנוגע לדינים אלו.

אתר דרשו:

דרשו – הבית של עולם התורה

לכל ההלכות