ליקוטי הלכות סוכות

ליקוטי הלכות הוא יצירת מופת, שחיבר רבי נתן מברסלב, והוא הספר השני בחשיבותו (לאחר הספר ליקוטי מוהר”ן) בחסידות ברסלב. הספר הוא בעל שמונה כרכים, ומבוסס על תורותיו של רבי נחמן מברסלב ומקשר ביניהם לבין החיבור ההלכתי שולחן ערוך של רבי יוסף קארו, ולמעשה יוצר איחוד בין תורת הנסתר לבין הלכות היום-יום של היהודי.

מעניין לציין עובדה משם הרב יורם אברג’ל זצ”ל (שאמר באחד משיעוריו על ספר התניא), שטען שהסיבה שססדרת ספרי ההלכה של החפץ-חיים, הלא היא סדרת ‘המשנה ברורה’ – התפשטה בכל ישראל, ומהווה ספר יסודי ביותר במדף הספרים היהודי, הוא משום שספר ‘ליקוטי הלכות’ של ר’ נתן מברסלב לא מש משולחנו.

לכל ההלכות