כשרות סוכה

דיני הסוכה רבים הם, ובין יתר הדינים שיש לשים את הדעת עליהם הם:

שהסוכה תהיה במקום הראוי לעשותה, ממין הראוי, שתהיינה דפנותיה כראוי הן בגודלן, הן בטיבן והן במספרן. כמו כן צריך שהסכך יהיה כראוי, בטיבו, בגודלו ובכמותו, וכן צריך שהסוכה לא תהא גבוהה יותר מהשיעור, לא נמוכה פחות מהשיעור, ולא קטנה בשטחה מהשיעור, ועוד הלכות רבות.

אשר על כן, מומלץ מאד ללמוד את ההלכות בצורה מסודרת. כמו כן, בכל מקרה של ספק בבניית הסוכה וכשרותה יש להיוועץ עם תלמיד חכם הבקיא בדינים אלו.

לכל ההלכות