חובת ישיבה בסוכה

נאמר בתורה (ויקרא כג, מב) “בסוכות תשבו שבעת ימים”. ומכאן למדו חכמינו ז”ל שצריך אדם לדור בסוכה כל ימי החג, בין ביום ובין בלילה. לכן, צריך כל אדם לאכול, לשתות, לישון, לדור ולעשות את שאר תשמישיו המכובדים בסוכה.

לכל ההלכות