הרב מאיר אליהו הלכות סוכה

ניתן למצוא באתר הרשמי של הרב מאיר אליהו, את שיעורו בנושא הלכות סוכות:

https://app.box.com/shared/i5iiooij83

וכן באתר ‘יוטיוב’: https://www.youtube.com/watch?v=Dvi8L56nf38

לכל ההלכות