הלכות סוכות חב”ד

חסידות חב”ד נוהגת בכל הלכותיה ומנהגיה אחר פסקי רבם הגאון שניאור זלמן מלאדי, בעל התניא, שערך את את ספרו “שולחן ערוך”, המכונה בפי כל: “שולחן ערוך הרב”, או: “שולחן ערוך הגאון ר’ זלמן”.

ללימוד ההלכות בכלל, וענייני החג בפרט, הנהוגים בחב”ד ניתן להכנס לאתר חב”ד:

http://www.chabad.org.il/Articles/Articles.asp?CategoryID=13

לכל ההלכות