הלכות סוכה מצגת

מצגת מעולה להלכות סוכה, ניתן למצוא באתר התלמוד תורה של מצפה יריחו:

http://www.mizpe.jedu.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=667348

לכל ההלכות