הלכות סוכה האם יורד גשם זה סימן טוב בסוכות

במשנה מסכת תענית מובא שירידת גשם בחג הסוכות היא משל לעבד שבא למזוג כוס לאדונו, והאדון שפך לו את הכוס על פניו ואמר לו שאיננו חפץ בשימושו. וכך לכאורה אומר הקב”ה לעם ישראל כאשר הם באים לקיים מצוות סוכה, שהוא מוציאם מהסוכה על ידי הורדת הגשמים, כאומר להם שאינו חפץ במצוותם.

אולם ישנם האומרים שרק בלילה הראשון של סוכות זה סימן קללה, מאחר וחייבים לאכול כזית לחם בסוכה, אך לא בשאר ימי החג שאז אין חובה.

להרחבה בעניין – עיין ספר חזון עובדיה סוכות, עמוד קפו.

לכל ההלכות