הלכות סוכה גוד אסיק

ישנם מקרים שניתן להקל לגבי דפנות הסוכה ולהחשיבן כדפנות שלימות המגיעות לסכך, אף על פי שאינן כאלה, וזה הוא דין ‘גוד אסיק מחיצתא’, שפירושו: משוך והעלה את המחיצה.

כלומר, צסתכלים על המחיצות כאילו הן משוכות ועולות למעלה (רק אם יש במחיצות גובה מינימאלי של עשרה טפחים). ואז ניתן לראות כאילו הן משמעות כדפנות לסוכה.

ולכן, העושה את דפנות הסוכה כשגובהן לפחות עשרה טפחים מהקרקע, אף שאינן מגיעות עד הסכך – הסוכה כשרה, כיון שאנו מיישמים את דין ‘גוד אסיק’ וכאילו נמשכו הדפנות ועלו למעלה עד לסכך. (על פי ספר ‘מקראי קודש’ לרב משה הררי שליט”א).

לכל ההלכות