הלכות לסוכות

בשונה מדינים אחרים בתורה, דיני הלכות סוכה רבים הם, ומסתעפים להרבה מאד נושאים.

ברוך ה’ זכינו בדורנו שיצאו ספרים המנגישים את ההלכות הרבות והרחבות הללו אל כל אדם, גם ללא רקע תורני מוקדם. ומביניהם:

– ‘פניני הלכה – סוכות’.

– ‘ילקוט יוסף – מועדים, סוכה’.

– ‘מקראי קודש – הלכות סוכות’.

ועוד.

מומלץ מאד ללמוד את הלכות אלו זמן ניכר לפני החג, כדי להספיק להקיף כמה שיותר נושאים מעשיים.

לכל ההלכות