הלכות חג ראש השנה

בגמרא נחלקו ר’ אליעזר ור’ יהושע מתי נברא העולם. לדעת ר’ אליעזר בתשרי נברא העולם, ולדעת ר’ יהושע בניסן נברא העולם. להלכה אנו נוהגים כר’ אליעזר שבתשרי נברא העולם, וכפי שאנו אומרים בתפלת מוסף של ראש השנה: “זה היום תחלת מעשיך”.

על כן נהגו העם לשמוח ביום זה, ומאידך לנהוג ביראה יתירה, משום שיום זה הוא יום הדין. נוהגים לאכול מאכלים המסמלים דברים טובים.

לכל ההלכות