הלכות הרב מרדכי שמואל אשכנזי

שיעור בנושא הלכות סוכות, של הרב מרדכי שמואל אשכנזי, רבו של כפר חב”ד, ניתן למצוא כאן:

http://www.col.org.il/show_news.rtx?fromAdmin=yes&artID=92357

לכל ההלכות