הלכות אתרוג

הלכות אתרוג הם רבים ורחבים, ומכל דיני ארבעת המינים נראה שההלכות הנוגעים אליו הם הסבוכים ביותר. יחד עם זאת, אין צורך לראות ברכישת האתרוג אתגר בלתי אפשרי או קשה מנשוא, אלא יש לגשת לכל הנושא הזה מתוך רוגע.

ניתן לקרוא את דיני כשרות האתרוג באתרים הבאים –

ילקוט יוסף הלכות ארבעת המינים: http://www.ateret4u.com/online/f_01355_part_32.html#HtmpReportNum0002_L2

פניני הלכה הלכות אתרוג:

http://ph.yhb.org.il/13-04-12/

או לרכוש את ספרו של הרב משה הררי שליט”א – הלכות ארבעת המינים (חדש, יצא לאחרונה) המפרט בבהירות מופלאה את כל דיני ארבעת המינים. מומלץ מאד לכל הרוצה להבין את הדינים לאשורם.

לכל ההלכות